Making Kosovo better for women and men, one song at a time!

Mar 8, 2017

 

Making Kosovo better for women and men, one song at a time!

Edhe përmes këngës e bëjmë Kosovën më të mirë për gra dhe burra!

I pevajući činimo Kosovo boljim za žene i muškarce!

 

UNDP Around the world

You are at UNDP Kosovo (as per UNSCR 1244) 
Go to UNDP Global